บุุหรี่ไฟฟ้าทางออกสำหรับคนอยากเลิกบุหรี่จริงหรือป่าว

 “บุหรี่ไฟฟ้า” ในปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อยๆ  แต่ก็ยังมีการประกาศห้ามการนำเข้าและครอบครองบุหรี่ไฟฟ้าโดยรัฐบาล จึงมีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากมาย มีทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างก็หยิบยกข้อมูลบางด้านมาสนับสนุนความเห็นของตน ทำให้สังคมและประชาชนทั่วไปเกิดความสับสนเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ว่าควรจะเชื่อหรือได้หรือไม่อีกทั้งสรุปแล้วบุหรี่เป็นทางออกของการเลิกบุหรี่จริงหรือ บทความนี้จะพาทุกๆ ท่านไปหาคำตอบกันครับ ทำความรู้จักกับบุหรี่ไฟฟ้า “บุหรี่ไฟฟ้า” เป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้กลไกไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่างๆ โดยปราศจากควันที่เกิดขึ้นกับบุหรี่ปกติทั่วไป ซึ่งจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ แบตเตอรี่สำหรับทำให้เกิดไอและความร้อน (Atomizer)

Read more